Ślub konkordatowy — kto może wziąć taki ślub i jakie formalności należy spełnić

Ślub konkordatowy to spore ułatwienie dla każdej młodej pary. Nasi rodzice, gdy chcieli wziąć ślub mający moc prawną, najpierw brali ślub cywilny, a dopiero po nim ślub kościelny. Oczywiście, można na to spojrzeć z pozytywnej strony — podwójna zabawa, w końcu można zorganizować nawet dwa wesela. Jednak dwa śluby to również podwójny stres i dwa razy tyle formalności. Na szczęście w 1998 roku wszystko się zmieniło. Pojawiła się bowiem możliwość wzięcia ślubu kościelnego połączonego z aktem prawnym — to właśnie jest ślub konkordatowy. Połączenie strefy świeckiej i duchowej sprawiło, że jeden ślub w zupełności wystarczy.

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy stawia przed młodą parą w zasadzie takie same wymagania jak ślub cywilny. Mogą go wziąć osoby pełnoletnie, które nie są ze sobą spokrewnione w linii prostej. Jak zawsze, tak i w tym przypadku istnieją wyjątki od reguły. Ślub konkordatowy mogą wziąć kobiety, które ukończyły 16 lat, jednak wyłącznie za zgodą sądu. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli ślub pragną wziąć osoby ze sobą spowinowacone, wtedy również wymagana jest zgoda sądu.

Ślub konkordatowy — formalności

Formalności nie ominą nas nawet w przypadku organizowania ślubu. Jeżeli chodzi o ślub konkordatowy, to wymagane są następujące dokumenty:

  • Kopia dowodu osobistego lub kopia pierwszej strony paszportu
  • Akty urodzenia narzeczonych
  • Zaświadczenie z urzędu Stanu Cywilnego, które stwierdza, że zgodnie z polskim prawem można zawrzeć związek małżeński
  • Potwierdzenie sakramentu chrztu i bierzmowania narzeczonych
  • Potwierdzenie odbycia nauk małżeńskich przez narzeczonych

Ślub to również pewne opłaty, które należy w tym przypadku uiścić na rachunek urzędu oraz do rąk duchownego:

Pierwsza opłata to opłata skarbowa. Druga opłata nosi popularną nazwę „co łaska”, ale nie mniej niż 500 zł
Pozostałe opłaty są już związane z pozyskaniem aktu małżeństwa. Jeden egzemplarz można otrzymać za darmo, ale za każdy następny wymagana jest opłata.

Zanim jednak dojdziemy do opłat, musimy przejść krótką drogę związaną ze wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi ze ślubem konkordatowym:

  • Pierwsza wizyta w parafii — generalnie przyjmuje się, że pierwsza wizyta w parafii powinna odbyć się na 3 -6 miesięcy przed datą ceremonii. Ale czy sala weselna, dom weselny bądź data w kościele będzie czekać akurat na nas i nasz wymarzony termin? Cóż, oczywiście, że nie. Termin w kościele najlepiej wybrać już rok przed ślubem. Potrzebne do parafii dokumenty, to aktualne świadectwa chrztu i ważne dowody osobiste.
  • Następnie przechodzimy do urzędu stanu cywilnego — tutaj możemy udać się 3 miesiące przed ślubem. Będziemy potrzebować ważne dowody osobiste i dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Na koniec znów lądujemy w parafii kościoła — końcowy etap to przyniesienie wszystkich niezbędnych dokumentów: pozyskane z urzędu zaświadczenie, zaświadczenie o uzyskaniu i ukończeniu nauk, potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi oraz indeks katechizacji, jeśli jest wymagany w danej parafii.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...